Thái dương năng giá tháng 10, tháng 11 năm 2018

Giá thái dương năng GOLD  ống dầu và ống chân không

Chủng loại sản phẩm Kích thước

DxRxC (mm)

Giá bộ ống chân không (đ) Giá bộ ống dầu (đ)
Thái dương năng Gold 14-140

 

1260x1983x1304 4,700,000 5,150,000
Thái dương năng Gold 16-160

 

1420x1983x1304 5,050,000 5,510,000
Thái dương năng Gold 18-180

 

1580x1983x1304 5,450,000 5,990,000
Thái dương năng Gold 20-200

 

1740x1982x1304 6,050,000 6,650,000
Thái dương năng Gold 24-240

 

2060x1983x1304 6,650,000 7,370,000
Thái dương năng Gold 28-300

 

2380x1980x1204 8,980,00 9,890,000